Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu ve Genel Açıklamalar

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.
İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:
Şahsen başvuru,
Noter aracılığıyla,
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen yazılı başvuru Sivas Cad. No:244 Melikgazi/Kayseri
Noter aracılığıyla başvuru Sivas Cad. No:244 Melikgazi/Kayseri
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru metintasitaraclari@hs03.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru muhasebe@metinler.com